sobota, 9 maja 2009

Szefela

Ostatnio bardzo dużo jeździmy po kraju. Izrael rozciąga się od północy, gdzie mamy góry wraz z najwyższym Hermonem, oraz po bokach Liban i Syrię, na południe gdzie pustynia Negew oraz Morze Czerwone. Kręgosłupem jest dolina Jordanu położona w depresji. Rysując uproszczona mapę zaczyna się od Jordanu – linia prosta, na której rysuje się u szczytu Jezioro Galilejskie, a pośrodku Morze Martwe. Po lewej stronie Morze Śródziemne, a od niego wszystko układa się pasami: doliny – niziny, wzgórza, góry (w tym pustynia judzka), depresja i wysoko położone plateau (ale to teraz w Jordanii).Jedna z naszych wypraw jest na teren, który nazywa się Szefela – czyli przedgórze lub niski kraj. To tam właśnie umiejscowione były twierdze lub miasta obronne jak Lachisz, Bet Szemesz, Azeka itp. (II Kr 11, 5-12) Tam rozgrywały się starcia pomiędzy Izraelitami a Filistynami, czy później Asyryjczykami i Babilończykami. (II Kr 28, 18). To była jakby strefa buforowa pomiedzy wybrzezem z Filistyńczykami i szlakami handlowymi oraz Izraelem.


Oto wzgórze Lachisz, przedmurze Izraela, broniące przez Filistynami. Zdobycie tego oto miejsca figuruje jako największe osiągnięcie na głównym reliefie za tronem w odnalezionym pałacu Sennacheriba, króla asyryjskiego. A w Biblii jako klęski. (II Krl 18, 13-14; Iz 36, 1-2)

(twierdza Lachisz z góry)

Siedząc pod wzgórzem studiujemy teksty biblijne o tych miejscach, a także niezwykłe odnalezione na skorupach glinianych (ostrakach) zapiski z okresu oblężenia babilońskiego, o którym czytamy też u proroka Jeremiasza (Jer 34, 6-7) . Aż dziwne, że mimo tylu dowodów na prawdziwość historyczną tak łatwo wciąż neguje sie wiarygodność historyczną zapisów biblijnych.


(Lachisz)
Wykopaliska wykopaliskami, a najpiękniejsze tu są kwitnące krzewy i winnice.Oglądamy też wzgórze i pozostałości twierdzy Maresz, a potem ze wzgórza Azeka patrzymy na miejsca, gdzie rozbili się Izraelczycy oraz Filistyni.


i słynne miejsce spotkania Dawida z Goliatem ( I Sam 17)."Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę: zebrali się w Soko, leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko i Azeka niedaleko od Efes-Dammim. Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w Dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami. Filistyni stali u zbocza jednej góry, po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry, po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina. ( I Sam 17, 1-3 )"

Jak wczesniej pisałam, po hebrajsku 'har' to jest i wysoka góra i płaskie wzgórze. Jak widać, tutaj tłumacze Biblii Tysiąclecia wybrali słowo 'góra', które w odniesieniu do Szefeli jest mylące - tu są tylko niewysokie wzgórza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz