niedziela, 25 stycznia 2009

Psalm 63

(Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej - czyli tu niedaleko)

Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam,
Ciebie pragnie dusza moja;
Tęskni do ciebie ciało moje,
Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.

Tak wyglądałem ciebie w świątyni,
By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,
Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie.
Wargi moje wysławiać cię będą.
Tak błogosławić cię będę, póki życia mego,
W imieniu twoim podnosić będę ręce moje.

(A to zdjęcie to jest spod drzewka pomarańczowego koło drzwi naszego domu)

1 komentarz: